اخبار ورزشی » میاتوویچ:”رئال و بارسا نخواستند ریسک کنند”