اخبار ورزشی » وایخو:”از پیوستن به رئال پشیمان نیستم”